غریبانه

همزادکویرم تب باران دارم /درسینه دلی شکسته پنهان دارم/دردفترخاطرات من بنویسید/من هرچه که دارم ازشهیدان دارم

 
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

همیشه تقدیر من با تدبیر من در جنگ است..... افسوس... همیشه ، تقدیر من بر تدبیر من پیروز است.... الهی... تدبیر از من است و تقدیر از تو... و ازِ مرا تاب توان در برابر ازِ تو نیست... پس الهی تدبیرم را بر تقدیرم یا تقدیرم را بر تدبیرم منطبق فرما...