غریبانه

همزادکویرم تب باران دارم /درسینه دلی شکسته پنهان دارم/دردفترخاطرات من بنویسید/من هرچه که دارم ازشهیدان دارم

تصاویری از شلمچه
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شلمچه

شَلمچه 3

 

شلمچه1

شلمچه 5

 

شلمچه6

 

شلمچه7

 

َشلمچه8

 

تصاویری از شلمچه...کربلای ایران

شلمچه2