غریبانه

همزادکویرم تب باران دارم /درسینه دلی شکسته پنهان دارم/دردفترخاطرات من بنویسید/من هرچه که دارم ازشهیدان دارم

میخواهم بگویم...
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: شریعتی

میخواهم  بگویم

 

 

فقر  همه جا سر میکشد

 

فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی  هم  نیست

 

فقر ، چیزی را  " نداشتن " است ، ولی  ، آن چیز پول نیست...طلا و غذا نیست

 

فقر  ،  همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند

 

فقر ،  تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند

 

فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند

 

فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود

 

فقر ،  همه جا سر میکشد

 

        فقر ، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست

               فقر ، روز را  " بی اندیشه"   سر کردن است

                                                       
دکتر علی شریعتی