غریبانه

همزادکویرم تب باران دارم /درسینه دلی شکسته پنهان دارم/دردفترخاطرات من بنویسید/من هرچه که دارم ازشهیدان دارم

شعبان آمد...
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

                                            عطر نفس بقیهَ الله آمد

با جلوه ی سجاد و ابوالفضل و حسین

                                         یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد