غریبانه

همزادکویرم تب باران دارم /درسینه دلی شکسته پنهان دارم/دردفترخاطرات من بنویسید/من هرچه که دارم ازشهیدان دارم

زندگی...
ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

زندگی سبزترین آیه در اندیشه ی برگ

زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش رود

زندگی حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر

زندگی باور دریاست در اندیشه ی ماهی در تنگ

زندگی ترجمه ی روشن خاک است در آیینه ی عشق

زندگی" فهم نفهمیدن" هاست