غریبانه

همزادکویرم تب باران دارم /درسینه دلی شکسته پنهان دارم/دردفترخاطرات من بنویسید/من هرچه که دارم ازشهیدان دارم

فریادها...
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: دکتر شریعتی

فریادها مرده اند ، سکوت جاریست  ، تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است

          میگویند خدا تنهاست 

  ما که خدا نیستیم

   چرا تنهاییم ...!!!  دکتر شریعتی