آرزو میکنم

آرزو می کنم درین سفر  

تنها به یاد تو باشم  

تنها روایتگرم تو باشی  

  

تو و آنهایی که رنگ تو را گرفتند؛ صبغة الله... 

 شلمچه

نیت کرده ام درین سفر بیشتر فکر کنم  

کمی نگرانم از چشم و گوشی که به دید نی ها و شنیدنی های سطحی عادت کرده  

می خواهم چشم و گوش و دلم را بسپارم به صاحب اصلی اش تا ببیند و بشنود و درک کند اصل را    

دستانم را بگیر تا این رفتن و آمدن ها   

برای تو باشد   

به سوی تو باشد    

---------------------- 

 

اگر همه ی دنیا دست من نیست،    

همه ی قلبم که دست من است ...    

کاش آنقدر پاکش کنم    

آنقدر مطیعش کنم، شیعه اش کنم،    

 

کاش آنقدر لایقش کنم،  

  

که در آن ظهور کنی موعودم!   

 

------------------------------------------    

یعنی به اندازه یک نفر هم نمی توانم از غریبی ات کم کنم؟  

چقدر بخیلی تو ای نفس  

چقدر خائنی تو ای نفس 

  

چقدر غریبی ای امام منتظر  

حتی در دل منتظرانت هم غریبی

 

 

                   اللهم عجل لولیک الفرج

/ 0 نظر / 12 بازدید