شهادت حضرت فاطمه..

 fatemeh

به راستی علی(ع) با همسر سفرکرده اش چه خواهد گفت؟

: جا دارد او اینگونه با او سخن بگوید

! فاطمه جانم

.

 سرانجام دیشب، نیمه شب، من از همه چیز باخبر شدم

وقتی در تاریکی شب، پیکر تو را غسل میدادم،

دستم به زخم بازوی تو رسید

دلم میسوزد چرا از زخم بازویت به من چیزی نگفتی!!

کتاب:فریاد مهتاب                                                         

! مادرم

...

دستم را بگیر

که من هم مثل تو در کوچه ها زمین خوردم

                 من در کوچه ی گناه و تو در کوچه ی بنی هاشم...

fateme1

fateme2

/ 0 نظر / 5 بازدید