میلاد علی مبارک..

روی دست پیامبر که خوب جا گرفت شروع کرد به خواندن:

« قد افلح المؤمنون ، الذین هم عن صلاتهم خاشعون و...‌»

نیامده با جبرائیلی ترین کلمات ، از حنجری پاک و با زیبا ترین

لحن عرب، قلب های اطراف کعبه را تسخیر کرد.

و تاریخ شمرد 1 ، 2 ، 3 ، .....60 ، 61 ، 62 و بالاخره 63 سال

و بعد قاری  که نه ! ناطق کعبه زاد حق آخرین سطر تفسیر آیاتش را

با خطی سرخ از جنس خون نوشت و... رفت .

      نوشت :

    زکات یعنی ؛ در رکوع هم سائل را نومید نکردن

    خشوع یعنی ؛ محو خدا بودن و درد تیر را در نماز نفهمیدن

 

                                  نماز یعنی ؛ آن چه من برایش جنگیدم

 

         ایمان یعنی ؛ خدا را به خلق نفروختن ، سه طلاقه کردن دنیا به

 

                                                        هر اسم وعنوان و حزب و رنگ

 

                            و فلاح یعنی ؛  فزت و رب الکعبه من ، یعنی شهادت

 

مردم دیدند ... بود آن چنان که گفت و گفت آن چنان که می خواست باشد

     و   دیدند ... حرف او تا آخر همان بود که اول گفت.

     مردانگی اش را ستودند و به تکرار « لا فتا » ی اُحُد مَردش  نامیدند  و

13 رجب را هم روز مرد.

روز میلاد بزرگ مرد عالم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام مبارک باد.

/ 0 نظر / 4 بازدید